ČLANCI AUTORA/KE: Francisco Garcia

Francisco García je urednik K2.0. Dodiplomski studij prava i političkih nauka završio je u Granadi, Španija, dok je drugi ciklus studija u oblasti evropske politike okončao na Koledžu u Brižu, Belgija.