ČLANCI AUTORA/KE: Francisco Garcia

Francisco García je bivši urednik K2.0. Dodiplomski studij prava i političkih nauka završio je u Granadi, Španija, dok je diplomski studij u oblasti evropske politike završio na Koledžu u Brižu, Belgija.