ČLANCI AUTORA/KE: Gani Kosumi

Časopis | #JedanUDvanaest

Flashback in photos

Piše - 04.03.2015

Sport na Kosovu je unazađen tokom devedesetih, ali kamera jednog ćoveka je sprečila da on potone u mrak.