ČLANCI AUTORA/KE: Gjeta Gjyshinca

U detalje | Omladina

Konzervativna omladina Kosova

Piše - 09.11.2015

Ekonomija, obrazovanje i izolacija doprinose konzervativnosti generacija.

U detalje | Siromaštvo

Zaglavljeni u socijalnim stanovima: manjkave Kosovske politike i nedostatak posvećenosti

Piše - 15.09.2015

Loše politike i nedostatak posvećenosti Kosova za osobe sa posebnim potrebama.