TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Gjeta Gjyshinca

Gjeta Gjyshinca ishte praktikante në Kosovo 2.0 Ajo jeton në Londër dhe rishtazi ka mbaruar studimet nga University of Bristol në matematikë dhe shkenca kompjuterike.