ČLANCI AUTORA/KE: Iliriana Banjska

Iliriana Banjska je bivša izvršna urednica K2.0. Na Univerzitetu u Utrehtu, Holandija, završila je magisterij u oblasti međunarodnih odnosa, a sa fokusom na izučavanje konflikata i ljudskih prava.