ČLANCI AUTORA/KE: Aulonë Kadriu

Aulonë Kadriu je urednica K2.0. Završila je politologiju na Univerzitetu u Prištini, dok je na Univerzitetu u Kanzasu, SAD, pohađala studijsku obuku u oblastima žena, roda i seksualnosti.