ČLANCI AUTORA/KE: Aulonë Kadriu

Auljone Kadriju (Aulone Kadriu) je programska menadžerka u K2.0. Ona je završila politologiju na Univerzitetu u Prištini, te je pohađala predavanja na studiju o ženama, rodu i seksualnosti na Univerzitetu u Kanzasu, SAD.