ČLANCI AUTORA/KE: Aulonë Kadriu

Auljone Kadriju (Aulone Kadriu) je programska menadžerka u K2.0. Ona je završila politologiju na Univerzitetu u Prištini, te je pohađala predavanja na studiju o ženama, rodu i seksualnosti na Univerzitetu u Kanzasu, SAD.

Blogbox | COVID-19

Moja kućica, moja ne baš slobodica

Piše - 24.04.2020

Zarobljeni u zidovima nasilja i ugnjetavanja.