TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Iliriana Banjska

Iliriana Banjska është redaktore menaxhuese në K2.0. Iliriana ka kryer studimet master në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare: Studime për Konflikt dhe të Drejtat e Njeriut në Utrecht University në Holandë.

Pikëpamje | Të Drejtat e Grave

Edhe sa thirrje duhen?

Nga - 29.08.2018

Analizë mbi reagimin publik dhe mungesës së tij kur vriten gratë.