TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Iliriana Banjska

Iliriana Banjska është antropologe kulturore dhe hulumtuese e konfliktit dhe të drejtave të njeriut (MA, University of Utrecht). Ajo është aktiviste e të drejtave të grave që punon për Rrjetin e Grave të Kosovës, ku ka hulumtuar dhe zhvilluar ekspertizën për Dhunën me Bazë Gjinore, Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor, Gratë në Vendin e Punës dhe Integrimi i Perspektivës Gjinore në nivel lokal, kombëtar dhe të BE-së.

Pikëpamje | Të Drejtat e Grave

Edhe sa thirrje duhen?

Nga - 29.08.2018

Analizë mbi reagimin publik dhe mungesës së tij kur vriten gratë.