ČLANCI AUTORA/KE: Jelena Krstić

Jelena Krstić radi u Fondu za humanitarno pravo na programu obrazovanja o tranzicionoj pravdi, informisanja javnosti i razvoju partnerstava. Diplomirana je politikologinja, a završila je i više neformalnih obrazovnih kurseva o ljudskim pravima, izgradnji mira, i tranzicionoj pravdi. Magistrantkinja je na modulu Međunarodna bezbednost.