TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jelena Krstić

Jelena Krstić punon në Qendrën për të Drejtën Humanitare në Serbi. Ajo është përgjegjëse për Programin e Edukimit për Drejtësi Tranzicionale si dhe Sektorët e Informacionit Publik dhe Zhvillimit të Partneritetit. Përveç që ka diplomë të bachelor-it në shkenca politike, ajo ka ndjekur një numër të madh të kurseve joformale për të drejtat e njeriut, ndërtimit të paqes dhe drejtësisë tranzicionale. Ajo gjithashtu ka kryer studimet e masterit në sigurinë ndërkombëtare.

Pikëpamje | Arsimi

Fëmijët tanë po mësojnë tregime të shtrembëruara për [...]

Nga - 10.04.2019

Si Serbia e ka vënë një perde mbi një pjesë të historisë së saj.