ČLANCI AUTORA/KE: Jovana Netković

Jovana Netković je komunikološkinja i aktivistkinja iz Beograda. Kao novinarka i članica BeFema, feminističkog kulturnog centra, bavila se ženskim pravima i položajem žena u medijima. Istražuje položaj različitih marginalizovanih grupa i zajedno sa prijateljicama aktivistkinjama pravi kratke dokumentarne filmove o ženama koje su uzor za drzge u svojim zajednicama.

U detalje | Feminizam

Hod unazad

Piše - 17.06.2019

Ženska prava na na meti konzervativaca u regionu.