TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jovana Netković

Jovana Netković është komunikologe dhe aktiviste nga Beogradi. Si gazetare dhe pjesëtare e qendrës kulturore feministe BeFem, ajo ka punuar me të drejtat e grave dhe statusin e tyre në media. Ajo e hulumton statusin e grupeve të ndryshme të margjinalizuara dhe bashkë me aktivistët tjerë prodhon filma të shkurtër dokumentarë për gratë vendase që janë figura shembullore në lagjet e tyre.

Biseda | Arsimi

Jelena Vasiljević: Jetojmë në një shoqëri ku të gjitha rrugët e jetës dhe të gjitha institucionet ndikohen nga interesat politike dhe partiake

Nga - 15.10.2019

Rivlerësimi i akademisë (Pjesa e tretë) – Hulumtuesja e Beogradit flet për autonominë, solidaritetin dhe diplomat e universitetit si simbole të statusit.

Në thelb | Feminizmi

Tërheqja e të drejtave për abort?

Nga - 17.06.2019

Ballafaqimi me konservatorët e rajonit për t’i mbrojtur të drejtat e grave.