ČLANCI AUTORA/KE: Liam Travers

Liam Travers je stažirao u uredništvu K2.0 (2021. godina). Diplomski studij je završio u Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, dok je drugi ciklus, i to u oblasti globalnih studija, upisao na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu.