ČLANCI AUTORA/KE: Lirika Demiri

Lirika Demiri je bivša novinarka K2.0. Završila je osnovne studije sociologije na Univerzitetu u Prištini i postdiplomske studije o ženama, rodu i seksualnosti na Državnom univerzitetu Ohajo, SAD.