ČLANCI AUTORA/KE: Lirika Demiri

Lirika Demiri je novinarka K2.0. Završila je dodiplomski studij sociologije na Univerzitetu u Prištini te diplomski studij žena, roda i seksualnosti na Univerzitetu savezne države Ohajo, SAD.