ČLANCI AUTORA/KE: Melisa Kadolli

Melisa Kadolli je na završnoj godini osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Oblasti njenog interesovanja obuhvataju pravdu, zaštitu ljudskih prava, tranzicionu pravdu i izgradnju mira. Melisa je učesnica programa stažiranja u okviru projekta “Inovacije za rezilijentne medije i angažman građana” koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovode K2.0 i Institut GAP.