ČLANCI AUTORA/KE: Melisa Kadolli

Melisa Kadolli je na završnoj godini osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Oblasti njenog interesovanja obuhvataju pravdu, zaštitu ljudskih prava, tranzicionu pravdu i izgradnju mira. Melisa je učestvovao/la u programu stažiranja u okviru projekta „Inovacije za otporne medije i angažman građana“ koji je finansirala Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a koji su realizovali K2.0 i Institut GAP.