TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Melisa Kadolli

Melisa Kadolli është në vitin e fundit të studimeve Bachelor në Fakultetin Juridik të Universiteit të Prishtinës. Është e përqendruar në drejtësi, me theks të veçantë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut, drejtësinë tranzicionale dhe ndërtimin e paqes. Melisa ishte pjesë e programit të praktikës në kuadër të projektit “Inovacioni për media të qëndrueshme dhe angazhim qytetar” i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, që zbatohet nga K2.0 dhe Instituti GAP.