ČLANCI AUTORA/KE: Meritë Krasniqi

Merita Krasnići (Krasniqi) je završila studije na Univerzitetu u Prištini. Radi u Kosovskom centru za edukaciju o ekologiji i istraživanje (KEERC). Ranije je radila kao novinarka za KALLXO.com i televizijsku emisiju “Jeta në Kosovë”. Najviše se bavi pitanjima iz oblasti obrazovanja i politike, dok su je GIZ i Udruženje novinara Kosova nagradili zbog doprinosa koji je dala obrazovanju. Merita je dobitnica stipendije programa K2.0 pod nazivom Izveštavanje o ljudskim pravima (krug 2019).

Stipendisanje | Edukim

Problemi kosovskih učenika sa vršnjačkim nasiljem: zanemareno [...]

Piše - 10.12.2019

Manjak resursa i nizak stepen osvešćenosti doprinose tome da učenici i roditelji ne znaju šta da rade.