ČLANCI AUTORA/KE: Mirishahe Syla

Mirišahe Silja (Mirishahe Syla) je magistrirala u oblasti ženskih i rodnih studija na Univerzitetu u Severnoj Ajovi, SAD. Njen rad je usresređen na prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Trenutno radi kao konsultantkinja u Kosovskom centru za rodne studije.

Blogbox | Prava žena

Ni grad, ni selo

Piše - 18.12.2018

Neophodno je dokumentovanje iskustava žena iz ruralnih oblasti.