TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Mirishahe Syla

Mirishahe Syla është njohëse e çështjeve gjinore, fokusi i së cilës është parandalimi i dhunës me bazë gjinore. Ajo ka përfunduar studimet master për Women’s and Gender Studies në University of Northern Iowa në SHBA. Tani është e angazhuar si konsulente tek Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

Blogbox | Të Drejtat e Grave

As me shehër-as me katun

Nga - 18.12.2018

Dokumentimi i përvojave të grave të zonave rurale është i domosdosshëm.