ČLANCI AUTORA/KE: Mirna Omerčaušević

Mirna Omerčaušević je slobodna novinarka i aktivistkinja iz BiH.