TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Mirna Omercausevic

Mima Omercausevic është gazetare e pavarur dhe aktiviste nga Bosnja dhe Hercegovina.