TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Mirna Omercausevic

Mima Omercausevic është gazetare e pavarur dhe aktiviste nga Bosnja dhe Hercegovina.

Në thelb | Ambienti

Në mbrojtje të lumenjve në Bosnjë dhe Hercegovinë

Nga - 27.12.2017

Gratë nga Krushqica pjesë e një nisme të re për ruajtjen e lumenjve në Ballkan.