ČLANCI AUTORA/KE: Nektar Zogjani

U detalje | Prošlost danas | Tranzicionom Pravda

Sećamo se na drugačiji način

Piše - 28.09.2018

Aktivisti iz postjugoslovenskih zemalja pokušali su proširiti opseg zvaničnih komemoracija.