TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nektar Zogjani

Nektar Zogjani punon si gazetar që nga viti 2013. Së fundi ka përfunduar Bursën për Gazetari “Jiri Dienstiber” në Pragë, kurse para kësaj ka punuar si gazetar në Rrjetin Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN) dhe në portalin Insajderi.

Në thelb | E kaluara, tani | Drejtësi Tranzicionale

Të kaluarën e përkujtojmë ndryshe

Nga - 28.09.2018

Aktivistë anembanë shteteve ish-jugosllave janë munduar të zgjerojnë përkujtimet zyrtare.