ČLANCI AUTORA/KE: Nela Porobić Isaković

Nela Porobić Isaković je feministica, aktivistica i istraživačica koja ispituje druÅ”tvene, političke i ekonomske posljedice poslijeratnih procesa obnove i oporavka u Bosni i Hercegovini.