ČLANCI AUTORA/KE: Gorana Mlinarevic

Gorana Mlinarević je nezavisna istraživačica. Fokus njenog interdisciplinarnog istraživanja usmeren je na procesuiranje seksualnog nasilja iz vremena rata, na rat i posleratna pitanja koja pogađaju žene. Ona često istražuje preplitanja i napetosti između politike, ekonomskih i društvenih realnosti posleratnih društava.

Perspektive | BiH

Poigravanje sa mirom

Piše - 08.12.2018

Kako političke partije u Bosni i Hercegovini manipuliraju mirovnim sporazumom.