ČLANCI AUTORA/KE: Nikola Vučić

Nikola Vučić živi i radi kao reporter i prezenter u Sarajevu na regionalnoj televizijskoj kući. Teme u njegovom interesnom i istraživačkom fokusu su kultura, ljudska prava, ideologija i politika. Dobitnik je dvije nagrade za novinarsko izvještavanje o diskriminaciji žena u bh. društvu.