TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nikola Vučić

Nikola Vučić jeton në Sarajevë ku punon për një kanal televiziv të lajmeve rajonale. Temat që i interesojnë përfshijnë kulturën, të drejtat e njeriut, ideologjinë dhe politikën. Ai i ka fituar dy çmime gazetareske për raportet e tij për diskriminimin me bazë gjinore në Bosnje dhe Hercegovinë.

Në thelb | Kultivimi | Festivalet

Problemet me hapësirën kulturore

Nga - 02.06.2019

A është duke e lënë të uritur festivalizimi kulturën e pavarur?