TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nikola Vučić

Nikola Vučić jeton në Sarajevë ku punon për një kanal televiziv të lajmeve rajonale. Temat që i interesojnë përfshijnë kulturën, të drejtat e njeriut, ideologjinë dhe politikën. Ai i ka fituar dy çmime gazetareske për raportet e tij për diskriminimin me bazë gjinore në Bosnje dhe Hercegovinë.