ČLANCI AUTORA/KE: Ridvan Peshkopia

Ridvan Peshkopia je predavač na Univerzitetu za biznis i tehnologiju, Kosovo. Doktorirao je političke nauke na Univerzitetu u Kentakiju, a na Univerzitetu “George Washington” je proveo godinu dana kao postdoktorand. U istraživačkom radu bavi se matematičkim i statističkim modeliranjem za političke nauke, političkim ponašanjem, političkom teorijom, studijima migracija, mirovnim te studijima filma. Živi na relaciji Đakovica—Tirana.

Perspektive | Knjige

Recenzija knjige “Majka Tereza: Svetica i njena nacija”

Piše - 12.08.2020

Osvrt na najnoviji rad Gëzima Alpiona o najpoznatijoj Albanki na svijetu.