ČLANCI AUTORA/KE: Ridvan Peshkopia

Ridvan Peshkopia je predavač na Univerzitetu za biznis i tehnologiju, Kosovo. Doktorirao je političke nauke na Univerzitetu u Kentakiju, a na Univerzitetu ā€œGeorge Washingtonā€ je proveo godinu dana kao postdoktorand. U istraživačkom radu bavi se matematičkim i statističkim modeliranjem za političke nauke, političkim ponaÅ”anjem, političkom teorijom, studijima migracija, mirovnim te studijima filma. Živi na relaciji Đakovicaā€”Tirana.