TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Ridvan Peshkopia

Ridvan Peshkopia është lektor në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, Kosovë. Ai e ka marë doktoraturën e tij në Shkenca Politike nga Universiteti i Kentucky-t dhe ka qenë për një vit akademik studiues postdoktoral në Universitetin George Washington. Fushat e tij të kërkimit mbulojnë modelimin matematikor dhe statistikor për shkenca politike, sjellje politike, teori politike, studime migracioni, studime të paqes dhe studime filmike. Ai ndan kohën mes Gjakovës dhe Tiranës.

Pikëpamje | Kulturë

Një Lexim Kritik i Librit ‘Nëna Terezë: Shënjtorja dhe [...]

Nga - 12.08.2020

Një vështrim i veprës më të fundit të Gëzim Alpionit për shqiptaren më të famshme në botë.