ČLANCI AUTORA/KE: Sabin Selimi

Sabin Seljimi (Selimi) stručnjak je angažovan u raznim projektima koji se finansiraju međunarodnim sredstvima te je do sada radio na Kosovu i u ostatku Balkana. Stekao je bogato iskustvo radeći u javnom sektoru. Kao dobitnik stipendije Chevening, zavrÅ”io je diplomski studij međunarodnog javnog poretka na Univerzitetskom koledžu u Londonu, dok je kao predsjednički stipendist uspjeÅ”no okončao međunarodne i studije ekonomije na Američkom univerzitetu u VaÅ”ingtonu.