ČLANCI AUTORA/KE: Sabin Selimi

Sabin Seljimi (Selimi) stručnjak je angažovan u raznim projektima koji se finansiraju međunarodnim sredstvima te je do sada radio na Kosovu i u ostatku Balkana. Stekao je bogato iskustvo radeći u javnom sektoru. Kao dobitnik stipendije Chevening, završio je diplomski studij međunarodnog javnog poretka na Univerzitetskom koledžu u Londonu, dok je kao predsjednički stipendist uspješno okončao međunarodne i studije ekonomije na Američkom univerzitetu u Vašingtonu.

Perspektive | COVID-19

Da li će nošenje maske postati nova normalnost na Kosovu [...]

Piše - 06.05.2020

Suzbijanje virusa je i društveno pitanje, a ne samo biološko.