TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Sabin Selimi

Sabin Selimi është ekspert në disa projekte ndërkombëtare, me përvojë në Kosovë dhe në Ballkan. Ai ka përvojë të gjerë të punës profesionale në sektorin publik. Si bursist i Chevening, ai e kreu masterin në degën e Politikës Publike Ndërkombëtare në University College London. Si përfitues i Bursës Presidenciale, ai i kreu studimet themelore në degën e Ekonomisë dhe Studimeve Ndërkombëtare në American University në Washington, DC.