ČLANCI AUTORA/KE: Valentina Bonizzi

Valentina Bonizzi je umetnica i istraživačica sa sedištem u Tirani. Njen rad uključuje pripovedanje kroz film, pisanje, zvuk i aktivnosti u javnom prostoru, čime nastoji da preispita politike reprezentacije i naracije.