TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Valentina Bonizzi

Valentina Bonizzi është artiste dhe studiuese me vendbanim në Tiranë. Praktika e saj përfshin tregimin përmes filmit, shkrimit, zërit dhe veprimeve në hapësira publike për të vënë në dyshim politikën e përfaqësimit dhe rrëfimit.