ČLANCI AUTORA/KE: Virtyt Gacaferri

Virtit Gacaferi je honorarni novinar i konsultant za komunikacije, blisko sarađuje sa kosovskim Džudističkim timom. Nagrađen glavnom nagradom Kosova za sportsko novinarstvo 2013. godine. Završio je master studije na Univerzitetu u Kardifu (UK) i sada živi u Švajcarskoj.