Blogbox | Devedesete

Iskustva preživelog iz jednog od najvećih masakara na Kosovu

Piše - 23.04.2020

Jugoslovenska armija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije su 27. i 28. aprila 1999. sproveli zloglasnu Operaciju Reka zapadno od Đakovice. U toku akcije, pripadnici srpskih snaga ubili su najmanje 350 civila i proterali hiljade u pravcu Albanije. Ovaj događaj je postao poznat pod imenom Masakr u Meji. Uzrok smrti većine ubijenih civila bila je puščana rana, uglavnom na glavi, što sugeriše da žrtve nisu poginule u borbi, već su pogubljene van konfliktnih situacija.

Posmrtni ostaci 309 žrtava, zajedno sa više od 500 žrtava ostalih masakara, pronađeni su 2001. u tajnim masovnim grobnicama u Batajnici, u predgrađu Beograda. Masakr u Meji se danas smatra najtežim zločinom počinjenim nad civilima u ratu na Kosovu. Prema tome, nije slučajno što se na Kosovu 27. april obeležava kao Nacionalni dan nestalih osoba.

Ljuš Krasnići (Lush Krasniqi), preživeli iz Operacije Reka, rekonstruiše dan kada se masakr dogodio i govori o teškoj borbi koju je vodio dok je pokušavao da sazna sudbinu svojih voljenih i više od 350 ostalih žrtava; on priča i o nadljudskim naporima uloženim da se pokopaju dostojanstveno.

Naslovnica: Atde Mula (Atdhe Mulla) / K2.0

 

 


 

 

Ovaj podkast je pripremljen uz finansijsku podršku Europske unije. Sadržaj podkasta je isključiva odgovornost organizacije Kosovo 2.0 i Centra za humanitarno pravo Kosova te nužno ne odražava stavove Europske unije.