Perspektive | Politika

Izdajnička klika

Piše - 15.08.2017

Saopštenje Organizacije ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova: Ko je kriv?

U najnovijem pokušaju inauguracione sednice Skupštine Kosova, koja je peti put zaredom prekinuta zbog neuspeha da se ostvari kvorum, poslanicima je data šansa da razgovaraju pred ljudima prisutnim u Parlamentu i onima koji su sve pratili putem prenosa uživo.

Među njima je bio i poslanik koji je predvodio one koji su kritikovali koaliciju PDK-AAK-Nisma — takozvano ratno ‘krilo’ — i njihovo odbijanje da učestvuju na sednici. On je kritikovao konkretne pojedince iz koalicije, rekavši da su počinili brojna zla, ističući njihov status komandanata u poslednjem ratu na Kosovu.

Očekivano, ovakav govor poslanika naišao na negodovanje, kako u Skupštini (sa nekoliko reakcija istog trenutka), tako i van nje. Pre nego što je popodnevu došao kraj toga dana, Organizacija ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova objavila je saopštenje, navodeći, između ostalog, sledeće:

“Želimo da svi znaju da, ako bi došlo do opasne situacije, mi, veterani OVK, i komandanti koji su predmet vređanja u Skupštini, bićemo ti koji će priteći ovoj državi upomoć; a klika konobara, prevodilaca i komesara će se kukavički skriti u najbližu rupu, kao što su to činili tokom Oslobodilačkog rata.”

Reakcija, iako naizgled automatična i pripremljena, jeste zaista odraz ozbiljne situacije na Kosovu. Ovakva reakcija pokazuje društvenu klasifikaciju i podelu koju pojedini ljudi teže da uvezu na Kosovo. Ova podela je jasna i odranije poznata. Reč je o podeli između ‘nas’ i ‘njih’, između ‘dobra’ i ‘zla’, između ‘patriota’ i ‘izdajnika’, i tako dalje.

Već neko vreme nisam čuo reč ‘klika’, pa sam se konsultovao sa rečnikom i pronašao ovu definiciju:

CLIQUE imenica

Mala grupa ljudi ujedinjenih iz zlih poriva, interesa i ciljeva, grupa koja sprovodi destruktivne aktivnosti. Klika izdajnika (otpadnika). Vojna klika. Revizionistička klika.

Porazgovarajmo o gorepomenutim klikama na trenutak.

Konobarska klika

Kada ste konobar na Kosovu, to onda znači da radite za bolno nisku platu u užasnim uslovima, bez ugovora, i da imate produženo radno vreme. Ovo pitanje je povezano sa drugim problemima. Poznajem konobare koji rade za manje iznose od minimalne zarade koju predviđa kosovski društveni ugovor, poznajem ljude koji su istovremeno radili za šankom i kao konobari. Na engleskom (imajući u vidu da pripadam kliki prevodilaca), ova pojava bi se mogla nazvati one-man šouom.

Brojni mladi se bave ovim poslom dok studiraju ili traže drugi posao, ili prosto zato što su fabrike i druga javna preduzeća privatizovana tragikomičnim cenama, pa se njihov proizvođački potencijal pretvorio u nešto što liči na gradilište (i to ono bez dozvole) ili na pustinju.

Konobari rade da bi pokrili svoje svakodnevne troškove, da plate račune za vodu i struju,  školarinu, s nadom da će jednoga dana pronaći bolji posao koji je u skladu sa željenom profesijom ili snovima.

Klika prevodilaca

Čini se da prevodioci snose najveći deo krivice, sve zbog neprevodivih saopštenja “krem de la krema naše političke scene”, ljudi koji otvaraju zagrade, ali ih nikad ne zatvaraju. Zbog saradnje sa strancima i neprijateljem. Zbog izazivanja nesporazuma na sednicama i drugim važnim sastancima, zbog “nisi dobro preveo”. Zbog činjenice što je Kosova (alb. naziv za Kosovo, prim. prev.) — Kosovo, a ne Kosovë (alb. naziv za Kosovo, p. p.), i tako dalje. Poprilično smo krivi.

Manjak saosećanja prema prevodiocima na Kosovu je primetan od kraja rata. Jedan od razloga zbog kojih su prevodioci stigmatizovani na Kosovu otada jeste da su ljudi na njih gledali kao na one što sarađuju sa strancima i usled predubeđenja da “stranci ne žele da napredujemo”, prevodioci su smatrani kolaboracionistima.

Prevodioci, a posebno interpretatori, uvek su u senci, u pozadini. Njih često ne smatraju jednakima na sastancima. Često su primorani da potisnu svoja uverenja i mišljenja, jer njihova profesija podrazumeva poverljivost, nepristrasnost, etiku, čast i tako dalje. Štaviše, ne smemo zaboraviti da je prevođenje — intelektualna aktivnost. Da biste bili dobar prevodilac, morate da poznajete makar dva jezika i određenu terminologiju, kao i da imate dugotrajno iskustvo, jer je reč o vrlo stresnom poslu. Potrebna je velika količina odgovornosti. Međutim, nažalost, ova profesija je unižena i potcenjena. Ljudi imaju predrasude da bi svako mogao da obavlja ovaj posao.

Umesto da ovu kliku tretiraju sa uvažavanjem i da je koriste da bi ispunili svoje ciljeve (jer ova klika govori jezik “neprijatelja”), članovi prethodno pomenute organizacije okreću leđa ovom potencijalu!

Kao što sam napisao gore, ja sam deo ove klike.

Klika komesara

Ko su komesari? Šta su komesari? Ova reč zvuči kao nešto što čujemo na filmovima, u televizijskim serijama ili pročitamo u kriminalističkim romanima. Nemam izbora sem da se ponovo okrenem rečniku da bih video šta ova reč znači. Bojim se da će naš rečnik (onaj stari) ponuditi pozitivne konotacije za ovu reč zbog uslova o kojima dosad sve znamo. Da vidimo… Prvobitno nisam uspeo da pronađem reč ‘komesar’, jer je u izjavi pogrešno napisana. Možda je ova greška bila namerna i sarkastične prirode?

U rečniku piše:

KOMESAR imenica

Šef političke jedinice u vojsci, primarno odgovoran za komandu i onaj koji se bavi političkom i vojnom obukom. Politički komesar. Crveni komesar (partizan). Komesar jedinice (bataljona, brigade, divizije).

Kako ova reč ima vojne konotacije, suzdržaću se i predati. Smatram da nisam sposoban da objasnim i pronađen značenje onoga što je bilo namereno da se izrazi korišćenjem ove reči. Možda je to tako zato što je Pokret za samoopredeljenje — socijaldemokratska partija. Možda zato što se suprotstavlja desničarskim politikama. Ko će ga znati…

Na kraju i nažalost, često mnoga saopštenja političara, organizacija i udruženja sa Kosova sadrže, namerno ili ne, izraze koji su uvredljivi prema većem delu populacije. Oni prave grešku na samom početku kada pretpostavljaju da je narod neobrazovan, da ne razume, da te reči nisu uperene u njih, i tako dalje.

Za žaljenje je što takva saopštenja zlostavljaju profesije velikog dela društva. Štaviše, za žaljenje je da ovo zlostavljanje sprovodi organizacija koja bi trebalo da predstavlja ljude, poput konobara, prevodilaca, manuelnih radnika i svih drugih koji časno obavljaju svoj posao, za slobodu i nezavisnost.

Uopšte ne žalim što sam izabrao ovu profesiju. Nego, za šta se ti zalažeš?

Naslovna fotografija: Majlinda Hoxha / K2.0.

KOMENTARIŠI