ČLANCI AUTORA/KE: Qerim Ondozi

Qerim Ondozi je poliglota i prevodilac. Uglavnom piše o jeziku i prevođenju.