U detalje | Mentalno zdravlje

Između mitova i predrasuda o mentalnom zdravlju

Piše - 08.09.2020

Stigmatizacija osoba s mentalnim poremećajima u BiH se nastavlja.

Osobe u Bosni i Hercegovini koje se bore s raznim mentalnim poremećajima također su prisiljene da se nose s velikom količinom predrasuda od ljudi u svojoj okolini. Kao i mnogi drugi, žena koja je duži period bila suočena s depresijom i paničnim napadima kaže da u svom krugu ljudi nije naišla na veće razumijevanje.

Iako se mreža stručnjaka/inja za mentalno zdravlje te organizacija i službi koje pružaju podršku u posljednjim godinama proširila, još uvijek ima prostora za promjenu u smislu da bi ljudi trebali tražiti pomoć bez oklijevanja.

Ovaj video je snimljen u produkciji portala Diskriminacija (BiH), i to uz podršku organizacije Internews u sklopu projekta Jačanje nezavisnih medija u Europi i Euroaziji (SIMEE).

KOMENTARIŠI