Ukratko | Mediji

“Nema pitanja bez odgovora”

Piše - 03.05.2019

K2.0 pokreće kampanju za poboljšanje komunikacije između institucija i medija.

Trećega maja, na Svetski dan slobode medija, K2.0 je objavilo izveštaj “Nema pitanja bez odgovora” i pokrenulo istoimenu kampanju. U petomesečnom periodu, zajedno sa novinarima iz 10 različitih medijskih organizacija, K2.0 je nadgledalo i analiziralo 52 konferencije za novinare koje su održali kabinet predsednika, kabinet premijera, uprava skupštine, kancelarija glavnog tužioca i Kosovska policija.

Pokretanje kampanje praćeno je diskusijom održanom u prostorijama K2.0 u Prištini.

"Demokratija nije nešto što odmah umre."

Besa Luci, K2.0

Sa moderatorkom Aurelom Kadriu, koja je i autorka izveštaja, diskusija između Krešnika Gašija (Kreshnik Gashi) i Taulanta Osmanija iz BIRN-a, Sarande Ramaj iz Koha ditore i Bese Luci, glavne urednice K2.0, dala je opštu analizu izveštaja, medijskih sloboda na Kosovu, te izazova u odnosima između medija i institucija. Takođe, ovaj razgovor se bavio elementima koje obe strane — mediji i institucije — mogu da poboljšaju kako bi unapredili pristup informacijama za javnost.

Besa Luci je ocenila da je demokratija širom sveta sve krhkija, ne samo na Kosovu. Prema njenome mišljenju, novinari se u ovoj situaciji suočavaju sa sve većim poteškoćama u komunikaciji sa političarima širom sveta, koji neguju sentimente mržnje i nanose štetu slobodi izražavanja.

Prema mišljenju glavne urednice K2.0, Bese Luci, novinari se suočavaju sa poteškoćama pri komuniciranju sa političarima širom sveta. Fotografija: Ade Mula (Atdhe Mulla) / K2.0.

“Demokratija nije nešto što odmah umre. Represija se vrši svakodnevno i vrlo lako možemo da se nađemo u situaciji u kojoj ćemo se zapitati: ‘Kako smo ovde dospeli?’”, rekla je.

Novinarka Koha ditore Saranda Ramaj, koja je učestvovala u radu grupe novinara koji su sarađivali na izradi ovog izveštaja, spomenula je da predstavnici institucija sada šire informacije preko društvenih mreža, što se zatim pretapa u vesti. Dodala je da tradicionalni mediji nisu uspeli da pobegnu od ovakvog oblika komunikacije usled potrebe da se informacije brzo prenesu i zbog načina na koji su se drugi mediji razvili, što je redefinisalo pravila cirkulisanja informacija.

Kada je reč o radu novinara koji pokrivaju pravosudni sektor, Ramaj kaže da se pravosudni sistem i dalje suočava sa ogromnim problemima kada je reč o pružanju pravilnih informacija novinarima i javnosti. Ona je spomenula činjenicu da Kancelarija glavnog državnog tužioca nije održala nijednu konferenciju za novinare u periodu u kom je izveštaj sačinjen, pa je dodala i da je dnevna komunikacija sa ovim institucijama otežana.

Prema mišljenju novinarke Koha ditore, Sarande Ramaj, pravosudni sistem i dalje ima poteškoće kada treba da obezbedi prave informacije novinarima i javnosti. Fotografija: Ade Mula (Atdhe Mulla) / K2.0.

“Institucije pokušavaju da izbegnu polaganje računa tako što daju polovične informacije. Jednom sam čula 13 pitanja o istoj stvari”, kaže Ramaj, koja smatra da novinari ne bi trebalo da izveštavaju o polovičnim odgovorima koje dobiju od institucija.

"Cilj korumpiranih ljudi jeste da nikada ne daju odgovore novinarima, dok političari dominiraju u debatama o krizama." Krešnik Gaši, BIRN

Međutim, Ramaj je primetila da su neke institucije koje su obuhvaćene izveštajem poboljšale svoj pristup novinarima, uključujući Kosovsku policiju, još od promene uprave, kao što je slučaj i sa osnovnim sudovima u Prištini i Prizrenu.

Urednik Krešnik Gaši je spomenuo niz ključnih pitanja u vezi sa javnošću i novinarima na Kosovu koji i dalje ne dobijaju jasne i kompletne odgovore, kao što su broj država koje su priznale kosovsku nezavisnost, pravi broj zamenika ministara u vladi, cena auto-puta koje finansira država i 53 miliona evra koje je vlada isplatila kompaniji Behtel-Enka.

Prema Gašijevome mišljenju, postoje drugi ključni problemi koji nikada nisu na pravilan način rešavani, kao što je model finansiranja političkih partija.

“Cilj korumpiranih ljudi jeste da nikada ne daju odgovore novinarima, dok političari dominiraju u debatama o krizama”, rekao je Gaši, dodajući da su novinari demotivisani da postavljaju pitanja i učestvuju na konferencijama za novinare, uglavnom zbog manjka ljudskih resursa i logistike u medijskim organizacijama.

U međuvremenu, Taulant Osmani, novinar BIRN-a, rekao je da je institucija Predsedništva vrlo zatvorena prilikom komunikacije sa novinarima.

“U poslednje četiri godine, koliko radim kao novinar, ne sećam se nijednog slučaja da je Kancelarija za medije Predsedništva odgovorila na pitanja novinara, dok sam samo ja poslao više od 100 imejlova Predsedništvu”, rekao je Osmani.

Prema izveštaju “Nema pitanja bez odgovora”, odgovori koji se daju na konferencijama obično su polovični i ne pružaju informacije koje novinari traže. Fotografija: Ade Mula (Atdhe Mulla) / K2.0.

Kada je reč o konferencijama za novinare koje drži Predsedništvo, Osmani je kazao da se one podudaraju sa periodom u kom se tema korekcije granica našla na stolu, a u tom periodu je predsednik održao 18 konferencija, što nije bio slučaj u drugim razdobljima njegovog mandata.

Jedan od zaključaka iz ovog izveštaja i istraživanja jeste da se nijedna konferencija u organizaciji javnih institucija na Kosovu nije završila tako što su novinari dobili odgovore na sva pitanja. Čak su i odgovori koji se daju često polovični i ne sadrže informacije koje novinari traže.K

Naslovna fotografija: Ade Mula (Atdhe Mulla) / K2.0.