Stipendisanje | Prava žena

Oni bi dečaka

Piše - 23.12.2019

Pritisak porodice i društva da se rađaju dečaci tera žene da se podvrgavaju selektivnim abortusima.

Na Kosovu se rodi 110 dečaka na svakih 100 devojčica, dok je ‘prirodna’ razmera 105 na 100. Razgovaramo sa ženama, medicinskim radnicima, istraživačima i drugima koji nam objašnjavaju kako davanje prednosti dečacima stvara fenomen selektivnih abortusa.K

Ovaj video je izarđen u okviru drugog ciklusa Programa stipendiranja novinara/ki u oblasti izvještavanja o ljudskim pravima. Program podržava Ured Europske unije na Kosovu te se finansira u sklopu projekta „Podrška Luksemburga civilnom društvu na Kosovu“ — koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburg, a čijom realizacijom upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF) — kao i sredstvima Nacionalne fondacije za demokratiju (NED). Realizacijom Programa rukovodi Kosovo 2.0 u saradnji s Kosovskim centrom za rodne studije (KCGS) i Centrom za ravnopravnost i slobodu (CEL).
Sadržaj članka isključiva je odgovornost organizacije Kosovo 2.0, KCGS-a i CEL-a te nužno ne odražava stavove finansijera.