Bursa | Të Drejtat e Grave

E duan djalë

Nga - 23.12.2019

Presioni nga familja e rrethi për të lindur djem po i shtyn gratë drejt aborteve selektive.

Në Kosovë lindin 110 djem për 100 vajza, ndërsa raporti ‘natyror’ i lindjeve është 105 me 100. I dëgjojmë gratë, profesionistët mjekësorë, hulumtuesit dhe të tjerë që tregojnë si preferenca për djem po bën që aborti selektiv të mbetet i përhapur.K

Kjo video është pjesë e ciklit të dytë të programit të bursave për gazetari në fushën e të drejtave të njeriut, mbështetur nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, bashkëfinancuar nga projekti ‘Mbështetja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, i financuar nga Qeveria e Dukës së Madh të Luksemburgut dhe i menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), si dhe nga National Endowment for Democracy (NED). Ky program realizohet nga Kosovo 2.0, në bashkëpunim me Qendrën Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ) dhe Qendrën për Liri dhe Barazi (CEL).
Përmbajtja e këtij artikulli është përgjegjësi e vetme e Kosovo 2.0, CEL dhe QKSGJ dhe në asnjë mënyrë nuk mund të paraqes pikëpamjet e donatorëve.