Pod senkama - Kosovo 2.0
U detalje | Priština

Pod senkama

Onima kojih se ovo tiče.

Piše - 17.10.2017

Ono što sledi predstavlja zbirku fotografija koje na neki način opisuju svakodnevni život ljudi i njihov odnos sa okruženjem. Od napuštenih prostora, zgrada koje se grade i mračnih ulica, do centralnih ulica, trgova i prigradskih komšiluka. Ova kolekcija fotografija obuhvata ono što je upečatljivo i nepogrešivo, do onoga što je skriveno.

U detalje | Priština

Photo: Atdhe Mulla / K2.0.

Piše - 17.10.2017