ČLANCI AUTORA/KE: Ade Mula

Ade Mula (Atdhe Mulla) je urednik fotografije u K2.0. Ade je završio osnovne studije fotografije na Školi za film i TV Akademije za scenske umetnosti u Pragu, Češka Republika.