Pogledajmo film “Klithma” i porazgovarajmo s rediteljem

 • O ovom razgovoru
 • Tek 2014. pravno je potvrđen nivo raširenosti zločina seksualnog nasilja koje je izvršeno za vreme rata na Kosovu. Prema izveštajima međunarodnih i lokalnih medija, procenjuje se da ima više od 20.000 žrtava ovog zločina. Međutim, broj onih koji/e su se prijavili/e za dobijanje statusa žrtve seksualnog nasilja u ratno vreme prešao je cifru od tek 1.000 osoba od 2018. godine, kada je zakon stupio na snagu. Stigmatizovanje i predrasude nesumnjivo su imali uticaja na to što žrtve nisu spremne da prijave ova nepočinstva i zatraže pomoć od države.

  U nedavnoj bujici kosovskih filmova sa ratnom tematikom svoje mesto je zauzela i tema silovanja u vreme rata. Film “Klithma”, autora Koraba Ljecaja (Lecaj), predstavlja izuzetak od pravila. Ova kratkometražna porodična drama osvrće se na temu posredstvom Dinove priče. Din je muškarac koji se bori sa traumom nastalom zbog toga što je u ratu silovan.

  Pozivamo vas da sa nama pogledate film i pridružite nam se u diskusiju na ovu temu sa rediteljem Korabom Ljecajem: u utorak, 18. februara, od 17.30 u Hub 2.0.

 • Poledajte ovo izdanje
 • O sagovornicima
 • Time:

  5:30 pm

  Place:

  Kosovo 2.0

  Date:

  18/02/2020