U detalje | Kosovo

Potrebna pomoć

Piše - 31.05.2022

Državna uprava Kosova u potrazi za vanjskim ekspertima_cama.

Da bi u potpunosti riješila probleme koji su se kroz godine nagomilavali u više ministarstava, a većinom zbog nedostatka unutrašnjih stručnih kapaciteta, Vladi bi trebalo oko 40.000 dana vanjskih ekspertiza i otprilike 20 miliona eura. Ovo je zaključak preliminarne procjene potreba obavljene prošle godine u 14 kosovskih ministarstava, a prema nalogu Ureda premijera.

Uvid u duboko ukorijenjene probleme s kojima se suočava državna uprava Kosova bio je prvi korak ka uspostavi Fonda za izvrsnost — mehanizma za koji se Vlada nada da će pomoći osoblju ministarstava u provedbi javnih politika te otklanjanju trajnih problema, i to putem angažmana vanjskih stručnjaka_inja i konsultanata_ica iz zemlje i svijeta.

“Prvo smo željeli da opipamo puls”, rekao je u vezi sa početnim mapiranjem Luan Dalipi, šef Kabineta premijera i jedan od glavnih promotora Fonda za izvrsnost. “Ministarstva su utvrdila kontinuirane probleme u svojim resorima, nedostatak stručnih kapaciteta, profile stručnjaka_inja koji su im potrebni te približno trajanje i stepen stručnosti [neophodne] ekspertize.” Prema Dalipijevim riječima, više od 40% svih zahtjeva za ekspertize došlo je iz Ministarstva životne sredine, prostornog uređenja i infrastrukture.

Fond za izvrsnost se osniva u sklopu dugotrajnih napora usmjerenih na reformu državne javne uprave, za koju iz organizacija civilnog društva kažu da je visoko birokratizovana i politizovana, da nema dovoljno kompetentnog kadra te da uglavnom pruža nedigitalizovane usluge. Počevši od 2008. godine, reformisanje državne uprave je pokušano u tri odvojena navrata, ali stanje je i dalje manje-više isto.

Premijer Albin Kurti je ove godine na jednoj konferenciji izjavio da rješavanje naslijeđenih problema unutar državne uprave “iziskuje transformativan pristup”, pri čemu je dodao da je usvajanje Zakona o javnim službenicima i Zakona o platama od temeljne važnosti za reformu.

Dalipi, koji je prije imenovanja u Ured premijera gotovo 20 godina radio u oblasti savjetovanja, rekao je kako je važno da državna uprava “bude svjesna [svojih] stručnih limita i u skladu s tim kaže: ‘Nemamo više kapaciteta — treba nam vanjska ekspertiza.’”

Jedan od prijašnih programa ovog tipa sveo se na nepotizam i zastupanje ličnih interesa.

Kako navodi Agron Demi, analitičar iz Instituta GAP — organizacije koji se bavi istraživanjem politika — “rad u javnoj službi od samog začetka državne uprave stručnjacima_kinjama nije bio ni privlačan ni isplativ, prvo zbog malih plata, ali i zbog političkih pritisaka te manjka usklađenih politika.”

Prethodni pokušaji da se Vlada osposobi za dovođenje vanjskih eksperata_ica i konsultanata_ica koji bi pomogli organima državne uprave u složenim i tehničkim zadacima sveli su se na nepotizam i zastupanje ličnih interesa. Osnovan 2009. godine, Fond za kadrove — inicijalno predstavljen kao Fond za mozgove — bio je jedan od takvih programa.

Prema rezultatima analize GAP-a iz 2015. godine, Fond za kadrove se u sedam godina postojanja udaljio od svog primarnog cilja, pretvorivši se u program dopunske finansijske pomoći za rukovodeće pozicije. Značajan dio sredstava iz Fonda dodjeljivan je šefovima_icama odjela u ministarstvima ili njihovim zamjenicima_ama, a ne vanjskim ekspertima_cama na stručnim funkcijama koje inače nisu mogle biti popunjene. Godinu dana prije nego što je Fond za kadrove suspendovan, 2014. godine, 122 od ukupno 222 njegova korisnika_ce imali su završen samo dodiplomski studij, 94 je imalo završen diplomski studij, dok je samo šestero njih imalo doktorsko zvanje. Navedeni podatak je za sobom povukao pitanje da li je Fond za kadrove zaista korišten za dovođenje kompetentnog i visokoobrazovanog osoblja u državnu upravu.

“Kada je funkcionisao shodno zakonskim kriterijima, Fond za kadrove je bio presudan za niz stručnjaka_inja imenovanih u ključne organe uprave, a u tom smislu što su dobili podsticaj da nastave da rade u javnom sektoru”, rekao je Demi. “Međutim, nije bilo jedinstvenog, fer sistema evaluacije korisnika_ca, stoga su rukovodioci_teljice odsjeka na listu korisnika_ca ubrzo stavili vlastita ili imena osoba povezanih sa političkim strankama.”

Budući da je Fond za izvrsnost skoro uspostavljen, iz GAP-a su upozorili da Vlada treba da izvuče pouke iz dosadašnjeg iskustva.

Fondu za kadrove se protivio Nezavisni sindikat uprave Kosova, iz kojeg su tvrdili da spiskovi korisnika_ca nisu transparentni.

Budući da će uskoro biti finalizirana uspostava Fonda za izvrsnost, iz GAP-a su upozorili da Vlada treba da izvuče pouke iz dosadašnjeg iskustva.

GAP je u izvještaju iz maja 2022. godine ispitao sličnosti i razlike Fonda za kadrove i Fonda za izvrsnost kao ideje. U izvještaju se apostrofira da, iako se možda razlikuju po pristupu — Fond za izvrsnost je namijenjen za stručnjake_inje angažovane za kratkoročni konsalting, dok je Fond za kadrove zapošljavao stručnjake_inje kao punopravne državne službenike_ce — svrha i jednog i drugog je da uklone nedostatak stručnog kadra u različitim sektorima državne uprave.

Međutim, u GAP-ovom izvještaju se također navodi da program kratkoročnih savjetovanja možda neće direktno pridonijeti reformi državne uprave. Demi objašnjava da “ovo može biti privremeno rješenje, ali na duže staze je potrebna duboka reforma — reforma koja će obuhvatati racionalizaciju poslova, jasno definisanje nadležnosti i odgovornosti te povećanje plata za deficitarne pozicije.”

U izvještaju se upozorava da bi s obzirom na sličnost između Fonda za kadrove i Fonda za izvrsnost novi program mogao biti predmet zloupotreba čija bi svrha bila ostvarivanje ličnih i političkih interesa, pri čemu GAP poziva Vladu da “preduzme mjere u pravcu sprečavanja potencijalnog nesavjesnog upravljanja.”

Luan Dalipi, šef Kabineta premijera, vrlo je optimističan i vjeruje da će Fond za izvrsnost pomoći državnoj upravi u rješavanju upornih problema s kojima se suočavaju vlasti. Fotografija: Ferdi Limani.

Dalipi smatra kako je malo vjerovatno da će doći do zloupotreba ako postoji sistem nadzora i procjene jasnih i mjerljivih pokazatelja. “Ako postoji sistem, uloga pojedinca_ke blijedi”, rekao je Dalipi, napomenuvši kako je Kurtijeva vlada istakla da ima za cilj suzbijanje korupcije. “A sve kreće od dobre političke volje.”

Fondom za izvrsnost će rukovoditi centralizovana stručna jedinica uspostavljena u sklopu Sekretarijata za koordinaciju Vlade, a pri Uredu premijera. Prema Dalipijevim riječima, ovo tijelo “ima uvid u potrebe Vlade iz ptičije perspektive, stoga možemo odrediti prioritete među zahtjevima koje dobijamo.”

Vlada je u januaru 2022. godine i formalno donijela odluku o osnivanju Stručne jedinice, koja je još uvijek u procesu formiranja. Kako navodi Dalipi, dvoje bivših učesnika programa Young Cell Scheme, stipendije podržane od EU koja je imala za cilj da unaprijedi stručne kapacitete kosovske državne službe, zaduženi su za izradu detaljnih operativnih smjernica, a u saradnji sa Pravnom službom.

“Ministarstva će ispuniti obrasce te će biti stvoren mehanizam u okviru kojeg će se procjenjivati da li su zaprimljeni zahtjevi za ekspertizu valjani ili ne odn. da li ministarstva traže nešto za što bi već trebalo da imaju kapacitete”, rekao je Dalipi. “Ne zanima nas angažovanje stručnog osoblja na pozicijama koje već postoje u ministarstvima. Prema tome, bit će obavljena dubinska analiza.”

Očekuje se da će uspostava Fonda za izvrsnost biti privedena kraju u toku godine. Planirano je da za Fond prvobitno bude izdvojeno oko milion eura.

“Ekspertiza je skupa, ali oportunitetni trošak neriješenih problema i nezadovoljavajuće stručnosti koštao bi nas mnogo više”, rekao je Dalipi. “Sve se vrti oko analiziranja odnosa troškova i koristi.”

Četvrtinu budžeta Fonda pokrit će država, a što se tiče ostatka, vlasti se nadaju da će dobiti podršku od razvojnih agencija i ambasada. Vlada je u oktobru 2021. godine održala sastanak sa potencijalnim donatorima u sklopu kojeg je zatražila da joj se pruži ili tehnička ili djelimična finansijska pomoć. “Do sada smo dobijali samo obećanja, ali postoje indicije da ćemo ovaj put dobiti pomoć donatora”, rekao je Dalipi, pri čemu nije isključio mogućnost doprinosa dijaspore.

Ipak, da li će Fond za izvrsnost biti u mogućnosti da pomakne državnu upravu sa mrtve tačke? Agron Demi je donekle i dalje skeptičan. “Postoji rizik da će mnogi stručnjaci_kinje pisati izvještaje sa prijedlozima koji će čekati da ih državni službenici_e provedu u djelo”, zaključio je Demi.

Naslovna fotografija: Ferdi Limani / K2.0.

Ova publikacija je objavljena uz finansijsku podršku Evropske unije, a u okviru projekta “Građani, angažujte se”, koji K2.0 provodi u partnerstvu s Institutom GAP. Isključivu odgovornost za sadržaj snose Kosovo 2.0 i Institut GAP. Sadržaj ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Zašto je navedena ova klauzula?