U detalje

Preko svojih granica

Piše - 04.04.2024

Inspirativne priče aktivistkinja i aktivista iz Uroševca.

Aktivistkinje i aktivisti širom Kosova često preuzimaju na sebe teške obaveze koje vladine strukture, bilo lokalne ili centralne, još uvek nisu rešile. Radeći u okruženju punom izazova, one/i su, kako uvek tako i sad, gledale/i preko svojih sopstvenih granica, jer opšte dobro doživljavaju kao nešto što bi svima podjednako trebalo biti dostupno.

S tim u središtu svog aktivizma, aktivistkinje i aktivisti rade na uklanjanju svake prepreke koja građanke i građane sprečava da ostvare taj pristup. Shvataju da biti građanka ili građanin znači pomagati drugima, a pogotovo onima koji/e su često potlačeni/e, isključeni/e i čiji se glas ne čuje. Koristeći razne oblike organizovanja, od kolektiva, nevladinih organizacija, individualnih i društvenih inicijativa do angažovanja u političkim strankama — mladići i devojke stalno pronalaze i stvaraju nove načine kako bi došli/e do izražaja, podigli/e svoj glas i učinili/e život u zajednici boljim.

K2.0 je za dokumentarni film “Preko svojih granica” objektiv kamere fokusirao na aktivistkinje i aktiviste Uroševca, koji/e — za opšte dobro svih — svakodnevno vode borbu protiv sila koje građansku kritiku pokušavaju da ućutkaju. Polušajte inspirativne priče Fortune Haziri, Ardiana Sadikua i Else Aliu o načinima koji/e su odabrali/e kako bi svoj grad učinili/e pogodnijim za život.

Ovaj dokumentarni film je podržan od strane Ambasade Kraljevine Holandije na Kosovu. Izraženi stavovi ne predstavljaju nužno i stavove Ambasade Kraljevine Holandije.