U detalje | Prava žena

Raditi od danas do sutra

Piše - 10.12.2020

Kako ulaze u godine, žene se suočavaju sa većom diskriminacijom pri zapošljavanju.

Visoke stope nezaposlenosti i nesigurnosti radnih mjesta uzrokovane ogromnim neformalnim sektorom samo su dvije prepreke na tržištu rada s kojima se susreću žene na Kosovu. Neadekvatna provedba zakona i postojeći zakonsko-pravni okviri omogućavaju diskriminaciju žena na osnovu dobi.K

Autorica: Vjosa Çerkini.

Mentorica: Kaltrina Krasniqi.

Snimio i uredio: Arben Pnishi.

Ova publikacija je nastala u okviru trećeg ciklusa Programa za stipendisanje novinara u oblasti izveštavanja o ljudskim pravima, uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) takođe pruža podršku realizaciji ovog programa. Realizacijom programa rukovodi Kosovo 2.0 u saradnji s Kosovskim centrom za rodne studije (KCGS) i Centrom za ravnopravnost i slobodu (CEL). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost organizacije Kosovo 2.0 te nužno ne odražava stavove finansijera.