U detalje | Okoliš

“Šodroš Survivor Kamp”

Piše - 12.10.2022

Dva kilometra od centra Novog Sada, uz obale Dunava, nalazi se oaza prirode „Šodroš“.

Prostor je to autohtonog drveća i ugroženih vrsta ptica. Oaza mira u gradu koji na tom prostoru planira gradnju naselja kojeg već zovu „Novi Sad na vodi“, po uzoru na Beograd na vodi. Navodno je u planu i gradnja novog mosta preko Dunava, zbog čega se krenulo u seču šume.

Bio je to znak za uzbunu za građane Novog Sada koji su u znak protesta na tom prostoru podigli kamp gde telima brane šumu i obale Dunava od rušenja i gradnje.