ČLANCI AUTORA/KE: Dejan Kožul

Dejan Kožul je novinar i dopisnik više medija sa prostora Jugoslavije (Novosti, Lupiga, FTV…). Više od osam godina uređuje i vodi radijsku emisiju KUPEK koju emitira BH Radio., Radio Republika (Novi Sad), Radio Rojc (Pula), KLFM (Split), te Radio Apart (Beograd) za koju kaže da je najslobodnija moguća terirorija jer nema tabua.