Oznaka: KLA

U detalje | Vojska

Posle rata

Piše - 24.12.2018

Propitivanje problema ratnih veterana na Balkanu.