Tag: KLA

Në thelb | Ushtria

Kur kryhet lufta

Nga - 24.12.2018

Zgjidhja e çështjeve të veteranëve të luftës në Ballkan.

Në thelb | UÇK

Veteranët e luftës: Si i dolën Kosovës kaq shumë veteranë

Nga - 04.12.2018

Shpjegim i situatës me listat e veteranëve